Przedszkole Publiczne Rzepiennik Biskupi Oddział Zamiejscowy
Menu
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

BARDZO PROSIMY RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO REKRUTACJI O POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2022/2023  do dnia 28 marca 2022 tj.poniedziałek.

POTWIERDZENIE DOSTĘPNE DO POBRANIA PONIŻEJ:

POTWIERDZENIE WOLI- ODDZIAŁ 223

POTWIERDZENIE WOLI- ODDZIAŁ 321

 

 

.....................................................................................................................

 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określane w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.) oraz w Zarządzeniu nr 11/2022 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18.01.2022r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Wójta >>>

Wszystkich rodziców którzy zdecydowali, że od 1 września 2022 roku ich dziecko rozpocznie edukację w Przedszkolu Publicznym w Rzepienniku Biskupim informujemy, iż wnioski składać można od

01.03.2022r.  do 16.03.2022r.

(w innym terminie nie będą przyjmowane)

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W KANCELARII DYREKTORA

PONIEDZIAŁEK- od 7.00-14.00 (oddział zamiejscowy 321)

WTOREK- od 7.00-14.00 (oddział zamiejscowy 321)

ŚRODA- od 10.00-16.00 (oddział zamiejscowy 321)

CZWARTEK- od 8.00-10.00 (Rzepiennik Biskupi 223)

PIĄTEK- od 10.00-16.00 (oddział zamiejscowy 321)

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi dokumentami można pobrać

w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola (pliki do pobrania)

Wypełniony wniosek:
- musi być podpisany przez obojga rodziców /opiekunów dziecka,
- podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. Wówczas trzeba wypełnić formularz potwierdzenia woli rodzica dostępny również poniżej (pliki do pobrania) Proszę zwrócić uwagę do którego oddziału ma dziecko uczęszczać. (Biskupi 223 lub oddział zamiejscowy 321).

PLIKI DO POBRANIA:

>>>Wniosek o przyjęcie dziecka

>>>Oświadczenie (dot. wielodzietności rodziny kandydata)

>>>Potwierdzenie woli (dot. kontynuacji edukacji w przedszkolu)- Biskupi 223

>>>Potwierdzenie woli (dot. kontynuacji edukacji w przedszkolu)- Oddział zamiejscowy 321


Ostatnia aktualizacja: 2022-03-29