Przedszkole Publiczne Rzepiennik Biskupi Oddział Zamiejscowy
Menu
Strona głowna  /  KONKURS EKOLOGICZNY
KONKURS EKOLOGICZNY

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Hotel dla pszczół”

 

I. Organizator Konkursu:

 • Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

II. Koordynator:

 • Ewelina Wszołek

III. Cele Konkursu:

 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
 • Kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, poprzez tworzenie kompozycji z  różnorodnych materiałów przyrodniczych (trzcina, glina, drewno, siano, szyszki, patyki, mech, kora)
 • Integracja rodzinna poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz przyrody.

IV. Zasady końcowe:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim. Każde dziecko może zgłosić 1 pracę.
 2. Konkurs polega na wykonaniu konstrukcji zasiedlającej dla pszczół.
 3. Hotele należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych (przyrodniczych) jak np.: trzcina, glina, drewno, siano, szyszki, patyki, kora, mech, gruba tektura… Inne wykorzystane materiały w pracy powinny pełnić rolę pomocniczą.
 4. Konstrukcja może mieć dowolny kształt o wymiarach nieprzekraczających: podstawa  30cm x 30cm, wysokość: 40cm.
 5. Elementy „hotelu dla pszczół” powinny być łączone trwale np. za pomocą kleju, drutu, taśmy.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny, a potrzebne do wykonania materiały należy zorganizować we własnym zakresie.
 7. Każda praca powinna mieć metryczkę z imieniem dziecka i nazwą grupy do której uczęszcza.
 8. Konstrukcja musi być wykonana samodzielnie lub z pomocą rodziców, nie może zostać zakupiona.
 9. Hotele wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu -https://docs.google.com/document/d/19wn7QAg8vPLG76gtcl8_Uuyrh42ZidO-/edit?usp=sharing&ouid=112238636629882371704&rtpof=true&sd=truenależy dostarczyć osobiście do dowolnego oddziału przedszkolnego do dnia 13.05.2022. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.05.2022. Decyzja  Komisji  Konkursowej jest  ostateczna i niepodważalna.

V. Przebieg konkursu:

 1. Złożone prace będą oceniane w drodze głosowania przez powołaną przez organizatora Komisję konkursową według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność, 

- wykorzystanie materiałów ekologicznych,

- estetyka wykonania

Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygraniu nagrody osobiście przez wychowawcę grupy.

 1. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

VI. Nagrody:

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-04-09